Sme spoľahlivým partnerom pre Váš projekt
  • 07:00 - 17:00
  • Sme vám k dispozícii
  • 0918 191 815
  • Zavolajme si
Zabezpečujeme odvoz stavebného odpadu

Postaráme sa o rýchly odvoz stavebného odpadu zo staveniska – bez ohľadu na to, či staviate nanovo, alebo rekonštruujete. Štandardne platí priama úmera, teda čím väčší stavebný projekt, tým viac vzniknutého stavebného odpadu.

Naša ponuka služieb
Awesome Image
Awesome Image

Odvoz stavebného odpadu šetrí prírodné zdroje

Odvoz stavebného odpadu je kľúčový v rámci zlepšenia postupov obehového hospodárstva. Podieľa sa na zvýšení recyklácie materiálov, teda ich opätovného využívania. Stavebný odpad je totiž možné dodatočne upraviť (zvyčajne podrviť na menšie kúsky) a vzniknutú hmotu použiť na rôzne zasypávacie či zemné práce alebo aj ako betónovú drť. To znamená, že odvoz stavebného odpadu podporuje jeho ekologickejšie využitie, a teda menšie zaťaženie skládok. S tým je spojená aj úspora a šetrenie prírodných zdrojov, ako aj úspora nákladov vynaložených na ťažbu a kúpu nových materiálov. Odvoz stavebného materiálu je akýmsi medzičlánkom medzi vzniknutým odpadom a jeho úspešnou recykláciou.

 

Odvoz stavebného odpadu ako medzičlánok na ceste k recyklácii

Dnes tvorí demolačný a stavebný odpad podstatnú časť celkovej produkcie odpadu v Európskej únii. Aj preto je aktuálna otázka jeho legálneho uloženia, správneho postupu nakladania s odpadom aj ekologickej recyklácie. Odvoz stavebného odpadu je téma, ktorá čoraz častejšie rezonuje v spoločnosti a, našťastie, začína dostávať väčší priestor na diskutovanie. A to nás nesmierne teší. Odvoz stavebného odpadu je medzičlánkom k zvyšovaniu množstva aj kvality recyklácie odpadu vyprodukovaného na staveniskách.

Prečo je potrebný odvoz stavebného odpadu?

– odvoz stavebného odpadu na príslušné skládky sa vo výraznej miere podieľa na eliminácii vzniku nelegálnych čiernych skládok,

– odvoz stavebného odpadu taktiež prispieva k eliminácii vzniku odpadu, ktorý nepodlieha významnejšiemu rozkladu

– práve zo stavebných a demolačných činností vzniká obrovské množstvo odpadu, a teda je na mieste jeho správna a pravidelná recyklácia,

– pretože stavebný odpad nepatrí do prírody (na lúku, na okraj lesa, do prírodného prostredia za mestom či obcou),

– ako o každý odpad, aj o stavebný odpad je potrebné postarať sa – efektívnym riešením je práve odvoz stavebného odpadu.

Zabezpečujeme odvoz stavebného odpadu

Výhody odvozu stavebného odpadu

Prečo nechať odvoz stavebného odpadu na nás? Pretože vieme, ako ho správne a bezpečne naložiť a následne odviezť na vhodné miesto. Výhodou je, že vám odpadnú zbytočné starosti. Navyše, odvoz stavebného odpadu zabezpečí, že vám sutiny a ostatný odpad z prerábania novovýstavby nebudú zavadzať na dvore či v záhrade. NIKDY ho nevyhadzujte do prírody či nebodaj do komunálneho odpadu – nepatrí tam. Radšej oslovte nás. My sa už o odvoz stavebného odpadu bezpečne a zodpovedne postaráme. Zakladáme si na zodpovednom, flexibilnom a individuálnom prístupe.

Zabezpečujeme odvoz a likvidáciu stavebného a zmiešaného odpadu prostredníctvom kontajnerov s objemom 5 m³.

Uskladnenie stavebného odpadu s potvrdením o likvidácií:
Zabezpečíme likvidáciu stavebnej sute, prepravu vybúraných hmôt zo stavby či iného stavebného odpadu, ktorý vzniká pri výstavbe alebo rekonštrukcii. Na odvoz stavebnej sute prenajímame nákladné autá – nosiče kontajnerov, ktoré vám ponúkame na účely umiestnenia stavebného odpadu počas vašej stavebnej činnosti. Vieme zabezpečiť tiež nakladanie do kontajneru.

Odvoz stavebného odpadu zabezpečujeme pre jednotlivcov (domácnosti, súkromné osoby), firmy, komerčné prevádzky aj rôzne organizácie. Pôsobíme najmä v Šali, Galante, Sládkovičove a Kolárove (vrátane bližšieho aj širšieho okolia). Vo vlastnej réžii zastrešíme celý proces týkajúci sa odvozu stavebného odpadu z vášho pozemku. Výsledná cena za odvoz závisí od viacerých faktorov ako je vzdialenosť či množstvo alebo druh stavebného odpadu.

Prídeme – naložíme – odvezieme – vyložíme.

  •  

Zabezpečujeme:

Máte záujem o cenovú ponuku?

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle:
+421 918 191 815 Alebo
Kontakty