Sme spoľahlivým partnerom pre Váš projekt
 • 07:00 - 17:00
 • Sme vám k dispozícii
 • 0918 191 815
 • Zavolajme si
Demolačné a búracie práce pod taktovkou skúsených profesionálov

Búracie práce sú štandardne prvou fázou pri rekonštrukciách objektov. Zahŕňajú odstránenie muriva, podláh, stropov, železných konštrukcií a pod. Na začiatku zvyčajne vykonáme obhliadku objektu, kde sú plánované búracie práce. Cieľom je stanoviť čo najefektívnejší, najúčinnejší, najvýhodnejší a najbezpečnejší spôsob prác. Následne vypracujeme cenovú ponuku a ak s ňou budete súhlasiť, podáme si ruku a búracie práce môžu začať. Či potrebujete povaliť zadnú časť domu, zbúrať priečku v spálni alebo vybúrať celú stenu v kancelárii – zastaneme rozmanité búracie práce. A aby sme vám rekonštrukciu čo najviac uľahčili, tak sa postaráme aj o odvoz stavebného odpadu. Odpadnú vám dodatočné starosti a nemusíte zháňať ďalšiu firmu, ktorá by odvoz zabezpečila.

Naša ponuka služieb
Awesome Image

Ako prebiehajú búracie a demolačné práce?

Pozrite si krátke video

Maximálna bezpečnosť pri búracích prácach

Vykonávame búracie práce bez ohľadu na ich náročnosť. Štandardné búracie práce menšieho rozsahu zahŕňajú búranie prízemných objektov a nenosných prvkov (stien, priečok a pod.). Iná situácia nastáva, ak sú búracie práce realizované na viacerých poschodiach. Vtedy je nevyhnutná prítomnosť stavebného dozoru, ktorého úlohou je zaistiť bezpečnosť na pracovisku a čo najplynulejšiu nadväznosť konkrétnych stavebných úkonov. 

Búracie práce a prevencia

Pred samotnými búracími prácami sú nevyhnutné preventívne opatrenia. Patrí medzi ne prieskum stavu búraného objektu a zistenie stavu dotknutých susedných objektov. Búracie práce realizujeme s maximálnym ohľadom na bezpečnosť zdravia aj majetku (na stavenisku aj v blízkom okolí). Prebiehajú pod dohľadom našich vyškolených pracovníkov. Klientov zakaždým dôrazne upozorňujeme, že búracie práce môžu začať až vtedy, ak budu zabezpečené inžinierske siete aj ostatné vedľajšie stavby. Rozhodne nemôžeme začať búracie práce na starom rodinnom dome, ktorý má byť kompletne zrovnaný so zemou, ak nie je odstavený plyn, voda či elektrina. Ak búracie práce zasahujú do nosných konštrukcií, je potrebný statický posudok.

 •  

Búracie práce na frekventovaných či verejných miestach, kde je neustály pohyb osôb

Búracie práce väčšieho rozsahu na verejných priestranstvách sa nemôžu začať, ak priestor nie je viditeľne označený a vymedzený. Zvyčajne postačí tabuľka s upozornením, inokedy (obzvlášť pri obrovských projektoch) je nevyhnutné aj oplotenie. V niektorých prípadoch prebiehajú búracie práce na mieste, kde je nepretržitá prevádzka, a teda je tam pohyb osôb. Typickým príkladom sú hotely, nemocnice či rôzne miesta v blízosti frekventovaných chodníkov na uliciach. Vtedy je nevyhnutné oddeliť priestory, kde pribiehajú búracie práce od ostatných priestorov, ktoré nie sú uzatvorené pre verejnosť, t. j. sú v prevádzkovom stave. A to najmä z jedného dôvodu – bezpečnosť (eliminácia rizika zranenia osôb). Priestor, kde prebiehajú búracie práce, musí byť riadne označený, aby sa doň nedostal nepoverený (neautorizovaný) personál. Vstup na miesto prác je vyhradený len pre autorizované osoby s potrebným bezpečnostným vybavením, ktorí vedia, ako sa v priestore búracích prác majú pohybovať. Taktiež je potrebné zabezpečiť zdroj vody na zníženie prašnosti.

 •  

Prečo staviť na búracie práce v našej réžii?

Sme skúsení pracovníci, ktorí majú na konte mnoho úspešných spoluprác. Dobré recenzie, ústretová komunikácia, vyškolený personál a vysoká odbornosť aj kvalita realizovaných prác sú zárukou, ktorú poskytujeme pri každom projekte. Zakladáme si na aktívnej a korektnej komunikácii. Búracie práce či výkopové alebo zemné práce realizujeme najmä v Šali, Galante, Sládkovičove a Kolárove (a ich okolí). Na začiatku spolupráce uzatvoríme zmluvu, ktorá bude obsahovať všetky dôležité špecifikácie (cena, miesto, termín, rozsah prác a pod.). Následne sa pustíme do práce. Nezabúdajte, že kvalitné búracie práce majú tri podmienky – skúsená firma, precízna realizácia, bezpečnosť v každej fáze prác.

Našimi službami Vám zabezpečíme búranie menších objektov až po demoláciu priemyselných budov.

Demolačné a búracie práce vykonávame v súlade s legislatívou Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorá kategorizuje skupiny odpadov a je určená Katalógom odpadov.

*Cenová ponuka za demolačné práce sa spracúva na základe osobnej obhliadky a doloženej dokumentácie.

Tešíme sa na spoluprácu.

Zabezpečujeme:

 • Búranie budov, domov, demolácia stavieb
 • Likvidácia odpadu po búracích a demolačných prácach
 • Demontáž budov s recykláciou odpadu na mieste likvidácie budov a stavieb
 • Demolácie odstrelom v spolupráci so špecialistami
 • Drvenie a recyklácia stavebného odpadu
 • Triedenie vyťaženého materiálu priamo na mieste stavebných prác
 • Búranie budov, domov, demolácia stavieb
 • Likvidácia odpadu po búracích a demolačných prácach
 • Demontáž budov s recykláciou odpadu na mieste likvidácie budov a stavieb

Zabezpečujeme:

Ďalšie služby

Postaráme sa tiež o:

 • Drvenie a recykláciu
 • Triedenie
Okrem vykonania samotných búracích prác vieme zabezpečiť aj recykláciu stavebného odpadu ktorý pri búraní vznikne, takže nemusíte strácať čas hľadaním ďalšej firmy.
Zabezpečíme drvenie stavebného odpadu na vysokokapacitnej drvičke v našom recyklačnom stredisku alebo podľa požiadaviek priamo v lokalite zákazníka.
Výstupná frakcia – veľkosť drveného stavebného odpadu vieme prispôsobiť požiadavkam zákazníka.

*Ceny sú stanovované na základe osobnej obhliadky a podľa náročnosti prác.
Awesome Image
Zabezpečíme Vám mobilného hrubotriediča ktorá je vhodná na triedenie vyťaženého materiálu, stavebnej sute, zemín, štrkopiesku, drobného kameniva, recyklátu a podobných materiálov.

*Ceny sú stanovované na základe osobnej obhliadky a podľa náročnosti prác.

 • - Triedenie materiálu priamo u Vás
 • - Kapacita 250-400 m³ denne (podľa vlhkosti materiálu)
Awesome Image
Awesome Image

Máte záujem o cenovú ponuku?

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle:
+421 918 191 815 Alebo
Kontakty