Ďalšie služby

Výkopové, demolačné a búracie práce

• demolačné práce;
• demontáž vlastnou technikou;
• hydraulické drvenie odpadu;
• dbáme na presnosť pri demolácií;
• zabezpečujeme tím kvalifikovaných a vyškolených pracovníkov;
• dbáme na bezpečnosť a ekologickú likvidáciu;
• úspora nákladov vďaka recyklácií odpadu na mieste likvidácie;
• rekultivácia stavebných plôch;
• demolačné práce sú v súlade s platnou legislatívou.

buracie prace

Dokážeme prepraviť

triedenie stavebneho odpadu
  • konštrukcie;
  • stavebné stroj;
  • poľnohospodárska technika;
  • nádrže;
  • lisy;
  • stožiare;
  • koľajnice;
  • mnoho iného.

konštrukcie

stavebné stroje

poľnohospodárska technika

nádrže

lisy

stožiare

koľajnice

mnoho iného

Prenájom kontajnera, nakladanie, odvoz a likvidácia stavebného odpadu

• komplexná pomoc s odpadom;
• pristavovanie kontajnerov podľa Vašich požiadaviek;
• odvoz odpadu a triedenie;
• recyklácia alebo likvidácia;
• vydávanie oficiálneho potvrdenia o likvidáciu odpadu;
• pri dlhodobej spolupráci ponúkame mnoho výhod.

prenajom kontainerov

Predaj sypkých materiálov

Ponúkame:
• predaj a dovoz dreveného kameniva;
• štrk;
• makadam;
• podsypový piesok;
• recyklátu vo frakciách 0/4 do 32/63;
• zemina;
• recykláty.

sypke materialy

Prenájom, debnenie, lešenie

Peri

Doka